Aanmeldformulier - RKSV Volkel

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Door dit formulier volledig in te vullen meldt u zich aan als lid van onze vereniging, rksv Volkel. Door uw handtekening te zetten geeft u tevens aan dat u bekend bent met het Privacy Policy van onze vereniging (zie voor de volledige tekst website/algemeen/lid worden/Privacy Policy rksv Volkel) en de KNVB en dat u toestemming geeft aan de vereniging om uw gegevens te beheren. Tevens machtigt u rksv Volkel om per kwartaal de verschuldigde contributie en evt. boetes te incasseren1. Bij de eerste incasso wordt tevens het inschrijfgeld à €15,00 ingehouden.

Let op! Als u medewerker bent en niet voetbalt betaalt u geen contributie. Indien u op enig moment geen medewerker meer bent en geen lid wil blijven dient u zich af te melden bij de ledenadministratie, anders wordt contributie geïncasseerd voor een rustend lid.

Indien uw aanmelding na 15 juni of 15 december plaats vindt, kan niet gegarandeerd worden dat u dan ook aan spelen toekomt omdat de teams dan al ingedeeld zijn. In voorkomend geval mag u wel met een team mee trainen. Wanneer er een plaats beschikbaar komt of de volgende seizoen reeks aanvangt, wordt u bij een team ingedeeld. Bij aanmelding wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Privacy Policy rksv Volkel  
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en behandeld conform  de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze gegevens worden niet aan anderen buiten de vereniging verstrekt m.u.v. de KNVB2.
  
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, marketing- en onderzoeksactiviteiten. Ondergetekende geeft tevens toestemming om de pasfoto en de persoonsgegevens te gebruiken voor het
vervaardigen van de KNVB digitale spelerspas3.

  1. Contributie wordt uitsluitend automatisch geïncasseerd.
  2. Dit is een verplichting van elke bij de KNVB aangesloten vereniging.
  3. Alleen voor actieve leden.

Let op! Alle met een invoervelden met een * moeten ingevuld worden, anders wordt het formulier niet verzonden.

Aanmelden


Indien lid geweest van een andere vereniging, vul ook het KNVB lidnummer


Indien lid geweest van een andere vereniging, vul ook het KNVB lidnummer

Actieve voetballers die dit jaar de leeftijd van 10 bereiken of reeds ouder dan 10 jaar zijn moeten tevens een recente pasfoto aanleveren voor de digitale spelerspas! Deze kan je ook later zelf via de app invoegen of wijzigen. 


Dit is een verplichting voor actieve spelers, opgelegd door de KNVB en exposure valt onder de Privacy Policy 

Kies bestandWijzigVerwijder* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!